MySQL Basics How to Delete a MySQL User

MySQL Basics: How to Delete a MySQL User